Páxina web realizada por FLOPS Estudio.

Dominando o val e a ría, nunha pena chamada Leboreiro,
álzase o Castelo de Andrade.

Construíuno Fernán Pérez de Andrade, entre os anos 1369 e 1377.

A torre da homenaxe é o que se acha en mellor estado.
Polas súas reducidas dimensions suponse que sirvíu como baluarte destacado
ou atalaia.


Vieja gloria militar de la Edad Media (artículo)

El Castillo del Hambre (leyenda)

O Castelo de Andrade
Noso veciño.

Lugar do Castelo de Andrade, s/n. 15.608-PONTEDEUME-A Coruña. Telf.: 981 43 38 39 - Telf-fax: 981 43 34 66
(Nº DE REGISTRO OFICIAL EN TURISMO: TR-CO: 098)
achégate! | acércate! | viens ici! | come over!
VOLVER A INICIO
casarural@casteloandrade.com

achégate! | acércate! | viens ici! | come over!
Q de calidad

Lugar do Castelo de Andrade, s/n. 15.608-PONTEDEUME-A Coruña. Telf.: 981 43 38 39 - Telf.-fax: 981 43 34 66

achégate! | acércate! | viens ici! | come over!

VOLVER A INICIO
casarural@casteloandrade.com